วิชาแอนิเมชั่น รหัส 30214

หน่วยที่ 1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กประเภท GIF
เนื้อหาบทเรียน

1. ลักษณะไฟล์ภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กประเภท GIF
2. หลักการออกแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS


ที่มา :
ไฟล์กราฟิกสำหรับใช้งานบนอินเทอร์เน็ต :: https://www.wynnsoftstudio.com/Graphics-files-for-use-on-the-Internet