สอนโปรแกรม Adobe InDesign ออกแบบหนังสือและนิตยสาร

ส่วนประกอบหน้าจอ InDesign

การสร้างไฟล์งานจากการกำหนดเอง

การสร้างตัวอักษรใน InDesign

การทำงานกับรูปภาพ และงานกราฟิก
การนำไฟล์ภาพเข้ามาวางบนหน้างาน* กำลังปรับปรุงข้อมูล *
การแทรกรูปภาพเข้าไปไว้ใน Frame* กำลังปรับปรุงข้อมูล *

เครื่องมือสำหรับการเลือกและปรับแต่งวัตถุ
การใส่สีให้กับวัตถุ เส้น และตัวอักษร* กำลังปรับปรุงข้อมูล *
การปรับแต่งเส้น (Stroke)* กำลังปรับปรุงข้อมูล *

บทเรียนมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำนิตยสาร

วิดีโอสาธิตการสร้าง Template

วิดีโอสาธิตการจัดหน้าสิ่งพิมพ์
1. การนำไฟล์ตัวอักษรมาวางบนหน้างาน * กำลังปรับปรุงข้อมูล *

วิดีโอสาธิตการรวมไฟล์ Book
1. การรวมไฟล์ book * กำลังปรับปรุงข้อมูล *

ศึกษาวิดีโอสาธิต การจัดทำนิตยสารได้ที่
ช่องการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอการสอน "ครูวรรณรัตน์"
YouTube Chanel :: www.youtube.com/channel/UCRZn4tjBJodQkKldtR0nq5Q